maqueta TFM 2023 

L’ETSAV ofereix, a partir del curs 2020-2021, una doble titulació que uneix els dos màsters oficials que s’imparteixen a l’escola: el Màster Universitari en Intervenció en el Medi Construït, MISMeC, i el Màster Universitari en Arquitectura, MArq

El MISMeC, com a màster d’especialització, i el MArq, en tant que màster habilitant, es fusionen en una doble titulació de tres quadrimestres de durada, amb inici el setembre, per a formar futurs arquitectes especialitzats en la intervenció en l’entorn construït, ja sigui en l’àmbit de l’edificació, com en el de l’urbanisme, el territori o el paisatge.

Aquest nou itinerari docent té una intenció expressa d'orientar el treball dels arquitectes cap a la transformació de l’habitabilitat actual, des de l’exigència de la sostenibilitat i la responsabilitat social.

Amb la doble titulació s’assoleixen competències de l’àmbit de la recerca, a través del pla d’estudis del MISMeC que dona accés al doctorat, així com competències que habiliten per a la pràctica professional de l’arquitectura, realitzant el Projecte Final de Carrera, assignatura culminant del MArq.