Comparteix:

Estructura del pla d'estudis

La durada de la doble titulació és de 3 quadrimestres (110 ECTS) i s'estructura de la manera següent:

Taller de projecte MISMEC

Taller projectar l'arquitectura MArq

Taller tecnologia de l'Arquitectura MArq

 Quadrimestre 2 (Primavera) - 35 ECTS

(la docència dels 3 tallers és conjunta, les assignatures del 1r Quadrimestre es reconeixen com a optatives del MArq)

Treball de fi de màster MISMeC

Projecte Final de carrera MArq

Quadrimestre 3 (Tardor) - 45 ECTS

(el TFM i el PFC es desenvolupen de manera coordinada)