Comparteix:

Accés

Oferta de places:  20 

 

Preinscripció:

La doble titulació es pot cursaren una única direcció: estudiants que es troben en condicions d’accedir al MArq i vulguin obtenir la doble titulació amb el MISMeC.

Per poder ser admès al doble màster és requisit imprescindible complir amb els requisis d’admissió al MArq establerts legalment i publicats a la pàgina web (https://marq.etsav.masters.upc.edu/ca).

Per aquest motiu l'accés a la Doble titulació està reservat exclusivament a:

 • Els titulats en el grau en Estudis d’Arquitectura de la UPC.
 • Una altra titulació que compleixi les especificacions establertes en l'Ordre Ministerial EDU / 2075/2010, de 29 de juliol, i en la Resolució de 28 de juliol de 2010, de la Secretaria General d'Universitats.

Als estudiants de grau que no han pogut finalitzar els estudis perquè estan pendents de defensar el treball de fi de grau, se'ls admetrà condicionalment. Se'ls admetrà definitivament si en data 31 d’octubre han obtingut el títol de grau. En el cas de màsters amb matrícula d’estudiants de nou ingrés al quadrimestre de primavera, se’ls admetrà definitivament si en data 28 de febrer han obtingut el títol de grau. Aquests estudiants es poden matricular en un període posterior a l’establert pel centre docent.

Documentació:

Documents que s'han d'aportar al mateix aplicatiu:

 • Títol de Graduat en Estudis o Fundamentos de Arquitectura o resguard del títol.

  • Estudiantat NO UPC pendent de la presentació del TFG: ha de demanar una acceptació condicional, exposant els motius.
  • Estudiantat d’un grau UPC i pendent del TFG i, com a màxim, fins a 9 ECTS (inclosos crèdits pendents de reconeixement o transferència) o bé amb els estudis finalitzats però pendent de l'assoliment de la competència transversal en una tercera llengua: ha d'annexar un escrit exposant els motius.
 • Portfoli acadèmic i/o professional: Ha de ser un currículum gràfic, és a dir un recull dels treballs acadèmics i/o professionals mes destacables, amb aportació de material gràfic.
 • Certificat acadèmic actualitzat amb nota mitja (estudiantat NO UPC)
 • Carta de motivació
 • Certificat B2 anglès


Amb posterioritat de la matrícula caldrà aportar aquesta documentació per a la seva verificació, demanant cita prèvia a secretaria. 

 

Calendari curs 2023-2024

preinscripció oberta fins al 28 de juny 2023  termini ampliat fins al 14 de juliol
publicació llistat provisional d'admesos: 19 de juliol
publicació llistat definitiu d'admesos: 24 de juliol
matrículació: 25 de juliol

El curs començarà previsiblement el dia 4 de setembre.